Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


Oferta Precontractuala din data..........


Numele şi prenumele turistului/turistilor: :………. 

TELEFON CONTACT TURIST:………….. E-mail: ………….
Asigurare:            

Prezenta constituie comandă către Agenţia de turism IT&T cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr.2, tel. 0267 316 375, e-mail itt@ittravel.ro. , pentru pachetul de servicii turistice prezentat, respectiv:

PERIOADA: ALTE SERVICII INCLUSE:  
DESTINATIE:
CAZARE:
TIP CAMERA: SERVICII NEINCLUSE:  cheltuieli personale
MASA:
Pachetul de servicii de calatorie este asigurat de agentia de turism ORGANIZATOARE: 

TOTAL: 
AVANS: 
REST DE PLATA: 

 Plata in EURO sau RON, turistul optand pt moneda de plata dorita.
Informaţiile cuprinse în materialele publicitare prezentate fiecărui turist angajează agenţia de turism ITT, în afara cazurilor în care: eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate turistului înaintea comenzii , nu s-a întrunit nr. minim de participanţi menţionaţi în oferta agenţiei, modificările au fost efectuate cu acordul părţilor .
Modalitatea de rezervare:
1. Agenţia prezintă turistului pachetul de servicii oferit spre vânzare.
2. Turistul completează la sediul agenţiei sau prin e-mail bonul de comandă si achită un avans 
3. ITT verifică dacă sunt locuri disponibile şi anunţă despre răspuns turistul în 2- 3 zile lucrătoare:
3.1. dacă sunt locuri, turistul achită integral programul în termenul stabilit de comun acord
3.2. dacă nu sunt locuri, ITT va recomanda o altă perioadă sau un hotel similar:
3.2.1. dacă turistul acceptă, atunci achită integral programul conform termenelor de plata.
3.2.2. dacă turistul nu acceptă, va primi înapoi avansul achitat.
4. Rezervarea confirmata face parte integranta din Contractul de prestări servicii turistice. Modificările ulterioare confirmării (schimbarea datei de plecare sau a numelui ) obligă la plata unei taxe ( în funcţie de condiţiile impuse de parteneri ) .
5. În caz de oprire la frontieră din cauza nerespectării condiţiilor legale de trecere a frontierei sau din orice alte motive care privesc turistul, agenţia este absolvită de orice obligaţii.
6. Conditiile generale de participare la excursie si voucher-ul (biletul de excursie)  fac parte integrata a prezentului inscris.

In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior acceptarii prezentei oferte, dar si pe parcursul derularii serviciului turistic achizitionat, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin acceptarea prezentei oferte, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare pentru calator. 
- In situatia in care serviciul de calatorie poate fi in mod rezonabil executat de Agentie, orice anulare poate interveni numai cu aplicarea penalitatilor prevazute in prezenta oferta.
- In situatia in care serviciul de calatorie este anulat de Agentie, sumele achitate de catre calator in virtutea prezentului contract vor fi rambursate, potrivit prevederilor legale.

Precizez ca accept in mod irevocabil datele inscrise in acest bon de comanda, precum si conditiile generale de participare la excursie (prevazute in contract) in numele meu, precum si a tuturor persoanelor pentru care am facut prezenta comanda.




Semnătura agentului ITT Semnătura turistului/ reprezentantului                                    




Am primit documentele de calatorie/voucherul de calatorie/informatii legate de calatorie.

Data:                                                                                                  Semnatura: 
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. …. din ……….
 Părţile contractante:
    Societatea Comercială S.C.  INTERNATIONAL TOURISM & TRADE SRL, cu sediul social în SF GHEORGHE, str. Victor Babes nr 12 B, si adresa de corespondenta in Sf Gheorghe str. Jozef Bem Nr. 2, cod 520023  avand  C.I.F RO4127539, J14/476/1993 si  titulară a Licenţei de turism Organizatoare nr. 1199/21.02.2019, nr. de înregistrare înregistrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal 17324, nr. Polita de asigursre de insolvabilitate : Seria I, nr 53390, emisa de Omniasig, reprezentată prin Dipl. ec. Herman Rosner – in calitate de Managing Director, denumită în continuare Agenţia sii turistul/reprezentantul turistului : …………….
au convenit la incheierea prezentului contract in valoare: ...........
PERIOADA: ALTE SERVICII INCLUSE:  
DESTINATIE:
CAZARE:
TIP CAMERA: SERVICII NEINCLUSE:  cheltuieli personale
MASA:
Pachetul de servicii de calatorie este asigurat de agentia de turism ORGANIZATOARE: 
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice mentionat înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată si calatorie.
Alaturi de definirea/specificarea pachetului turistic contractat se vor mentiona datele de indentificare ale organizatorului iar la punctul VII se vor indica datele privind polita de asigurare ale acestuia.
   II. Preţul
Preţul contractului este specificat in bonul de comanda si pe factura si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul se achita la momentul semnarii contractului, valoarea acestuia depinde de pachetul ales. Plata finală se va face pana cu cel tarziu 40 zile inainte de data inceperii sejurului, data dupa care  se vor emite biletele de calatorie si voucherul; Valoarea avansului si platii finale si termenele de plata se vor mentiona pe bonul de comanda.
Plata serviciilor externe aferente contractului se va efectua in Euro, Dolar, sau Ron- turistul optand pt moneda de plata dorita, dupa informarea acestuia cu suma datorata,  in functie de moneda pentru care a optat si care se va inscrie in contract/bon de comanda.
   III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1.  În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului sau sa anuleze calatoria, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. 
2. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întarzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră sub competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. În cazul anulării zborului ca urmare a insolvabilității, falimentului, lichidării sau incapacității de plată a Transportatorului Aerian, Agenția va depune toate diligentele și va acționa cu bună-credință pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agenția este exonerată de orice răspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natură, cauzate turiștilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene în baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. 
3. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce tin de siguranța navigării numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere ca este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. Alteori, destul de frecvent și prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei (în special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabină superioară ca și cea rezervată inițial (cabină exterioara/balcon în loc de cabină interioară, suita în loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz în care călătorul nu va trebui să plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
4. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată :
   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate ;
   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice ;
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
6.Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri :
   a)când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului ;
   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
   c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au in caracter imprevizibil si inevitabil
   5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, prin voucherul si biletele de transport, la data achitarii integrale, următoarele informaţii : 
a)orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion) ;
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului ;
   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 
   d) posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno.
   IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1.În cazul în care călătorul nu poate să participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunta în scris Agenția cu cel puțin 7 zile inaintea datei de plecare. În acest caz intre călătorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terța persoana (cesionarul) și Agenția (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc). În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai dacă transportatorul aerian permite aceasta modificare. Pachetele de servicii de călătorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
2.In strainatate cazarea se face cel mai devreme incepand cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei de iesire. Aceasta regula se aplica indiferent de ora de sosire sau plecare la sau din hotel. În cazul sejururilor de odihna și/sau de tratament cu locul de desfasurare în Romania, călătorul are obligația să respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare și se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de călătorie (voucher ori pe biletul de odihna și/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel tarziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a călătorului. În cazul în care călătorul a achiziționat un produs de tip "croazieră", acesta trebuie să ajunga în orasul de plecare cu cel puțin o zi înainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
3.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate să accepte modificarea propusa sau rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite. 
3.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 2, hotărârea sa de a opta pentru : rezilierea contractului fără plata penalităţilor ; sau acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul : 
a)să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie
b)să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ ; 
c)să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
3.2. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care :
a)anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b)anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c)anularea s-a făcut din vina turistului.
4.Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
5.Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6.Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
7.Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
8.Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fără ca acestea să faca parte din prezentul contract, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agenția nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor în cauza.
Clasificarea unitatilor de cazare și a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara în parte, călătorul ia act și este de acord cu aceasta.
9.Daca pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de câtre călător a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), călătorul are obligația de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agenția recomanda și consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, în cazul călătoriei în anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agenția recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind regimul vizelor. În cazul în care călătorul nu isi respecta obligația de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii călătoriei, care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agenția este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii călătoriei.
10.Calatorul are obligația de a contacta Intermediarul cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.)
11. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un număr mai mare de calatori, termenii și conditiile generale se extind în mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
12. Calatorul este obligat să foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Agenția nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de călător ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
13. Calatorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atat la dus cat și la intors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectarii de câtre călător a prevederilor privind locurile de intalnire și orarele, vor fi suportate de câtre acesta.
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri : 
În cazul în care turistul renunţă, din initiativa sa, la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizari de 100% din totalul sumei achitate pana la momentul solicitarii anularii, exceptand situatiile in care conditiile de ofertare prevad-in acord cu clauzele contractelor cu furnizorii de servicii-, alte conditii de penalizare privind anularea ; in acest sens se vor anexa contractului conditiile speciale de anulare.
Penalizarea de 100 % din totalul achitat se aplica si la urmatoarele motive:
- turistul nu se prezinta la program; 
-În cazul în care călătorul nu este lasat să treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana să sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
-în cazul în care călătorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia în termenele stipulate;
-în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru ca documentele personale, necesare în vederea efectuarii călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de câtre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
- În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost facuta cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rand din valoarea voucherelor de vacanță. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanță, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanță se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici în vouchere de vacanță și nici în numerar în cazul în care călătorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca călătorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de călătorie initiale. În cazul în care călătorul nu isi exprima optiunea în aceasta perioada, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de călătorie ulterior.
În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția, și a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în oferta, în bonul de comanda, în contract sau în termenul comunicat în scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera 
reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul călătorului, cu retinerea penalizarilor prevăzute 
În cazul în care o ambasada refuza să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele datorate de Agenție prestatorilor directi, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuza să se mai intoarca în Romania și autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.
Calatorul trebuie să depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de călătorie, la agenția de turism la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
Agenția nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice și de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forță majoră și exonereaza de raspundere Agenția. 
Toate sumele mentionate în prezentul capitol se vor retine de câtre Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesara interventia instantelor de judecata.
Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
Taxa serviciu agentie : in cazul unor servicii suplimentare generate de : anularea calatoriei, schimbarea perioadei sejurului, schimbarea numelor/numelui, schimbarea structurii pachetului, se va percepe o taxa de 5% din valoarea achitata de turist pana la data solicitarii dar nu mai putin de 10 € per rezervare. 
   VI. Reclamaţii
1. Călătorul informează Agenția, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.
2. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris / un proces verbal, incheiat intre turist si hotelier sau prestatorul direct de servicii turistice, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, acesta trebuind sa fie semnat si inregistrat de catre reprezentantul hotelierului / prestatorului direct de servicii turistice. Prestatorii de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, avand in anexa sesizarea/ procesul verbal, semnate de ambele parti,  inregistrate la prestatorul de serviciu, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
3. Agentia nu  poate fi raspunzatoare de modul de desfasurare a excursiilor optionale. Orice reclamatie sau despagubire referitoare la excursiile optionale se rezolva  la fata locului intre turist si agentia organizatoare a excursiei.
     VII. Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei Agentiei de Turism Organizatoare prin polita de asigurare emis de OMNIASIG S.A. Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, tel:  021405 7420.
Conform OG nr 2/2018 agenția de turism organizatoare, oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate turistului ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare.
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
   VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda,  după caz; 
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. 
   IX. Dispoziţii finale
1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. Nr. tel. Protectia Consumatorilor : 0800 080 999
3. Calatorul declara ca a fost informat în mod expres de câtre Intermerdiar, respectiv a luat la cunostinta și este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila și afisata în agenția de turism, cat și pe site-ul Agentiei www.ittravel.ro , în contextul intrarii în vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 ("GDPR"). Prin semnarea contractului, călătorul declara în mod expres și este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal să fie transferate câtre parteneri din tari terțe, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar în scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv în vederea achiziționării serviciilor turistice mentionate.
4. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, călătorul isi exprima acordul și luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, mentionate în oferta.
5. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat în prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar călătorul și-a asumat raspunderea de a verifica alertele de călătorie la www.mae.ro/travel-alerts.
6. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar în situatia în care, în cadrul anexelor, exista termeni și conditii specifice anumitor servicii de călătorie, respectivele conditii vor prevala față de clauzele acestui contract.
7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
8. GDPR-folosirea datelor de contact personale comunicate la IT&T pentru transmiterea de oferte. DA     NU      . Notati cu X varianta aleasa       
       Agentia International Tourism & Trade                                                        Turist,
       Denumirea SC IT&T SRL                                                                                                 Numele…………………………………………………. 
       Semnatura…………………………………………….                                                       Semnatura………………………………………………